Bakwandenonderzoek

 

Direct naar aanmeldformulier onderzoek bakwanden en frituurovens

 

Onderzoek naar bakwanden en frituurovens

 

In opdracht van vakvereniging ProFri is het Nederlands Frituurcentrum gestart met een onderzoek naar bakwanden en frituurovens. ProFri wil met dit onderzoek inzichtelijk krijgen hoe de ervaring van ondernemers is met hun bakwanden en frituurovens, het hart van elk professioneel frituurbedrijf.

Op verschillende forums, waaronder Frietbook, geven frituurondernemers regelmatig te kennen dat ze kampen met kapotte en lekkende ketels. Hoewel dit feit een belangrijke drijfveer is voor het bakwandenonderzoek, blijft het hiertoe niet beperkt. We willen het onderzoek breder trekken dan alleen deze manco’s.

Daarom roepen we samen met de vakvereniging alle frituurondernemers op (ook niet-leden) om zich te melden als ze hun ervaringen over bakwanden en de service willen delen. We willen niet alleen ondernemers bevragen die problemen hebben of hadden, maar nadrukkelijk ook ondernemers die tevreden zijn. We gaan eerst inventariseren wie er wil meewerken aan dit onderzoek, wat de veel voorkomende manco’s zijn en of men tevreden is over hun leverancier. Zodra we dit in beeld hebben, ontvangen de personen die zich hebben aangemeld een link naar een vragenlijst. Mogelijk worden ze na het invullen van de enquête telefonisch benaderd voor aanvullende vragen.

De resultaten van het onderzoek worden medio 2018 verwacht en gepubliceerd in het vakblad Frituurwereld.

Vul het onderstaande formulier in om je aan te melden voor dit onderzoek. Bij voorbaat dank voor je medewerking.

 

Aanmeldformulier onderzoek bakwanden en frituurovens