Bakwandenonderzoek

De kwestie van de lekkende frituurketels, wordt losgekoppeld van vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. Tijdens een extra algemene ledenvergadering van ProFri in december 2018 is besloten dat er een aparte Stichting Ketelkwestie in het leven wordt geroepen. De komende maanden moet de oprichting een feit worden. De stichting krijgt onder meer tot taak om het onderzoek voort te zetten naar de aard en omvang van de ketellekkages bij hoogrendementovens.

In afwachting van de oprichting Stichting Ketelkwestie kan de vragenlijst nog steeds worden ingevuld op deze website. 

Naar vragenlijst

 

Zoals eerder vermeld in bondsblad Frituurwereld, kwam het probleem van lekkage van frituurketels naar voren uit de eerste fase van het bakwandonderzoek dat de vakvereniging bijna twee jaar geleden startte (zie  de Tijdbalk Ketelkwestie op bladzijde 39 en 40 van Frituurwereld uitgave 11). Het besluit om de kwestie los te koppelen van ProFri volgt op een gerechtelijke uitspraak. Op 1 november oordeelde de rechter onder meer dat ProFri vier uitspraken over frituurketels van QBTEC/Kiremko, onder andere gedaan in bondsblad Frituurwereld, moest rectificeren.

LEES HIER DE RECTIFICATIE

Publiekelijk
De rechter stelde echter ook dat “indien het juist is dat QBTEC frituurinstallaties op de markt brengt waarvan de ketels van slechte kwaliteit zijn, zodat zij gaan lekken, dit in beginsel een misstand is die publiekelijk aan de kaak mag worden gesteld”. ProFri geeft het complete dossier over aan de nieuw op te richten Stichting Ketelkwestie. De verwachting is dat op z’n vroegst aan het einde van dit jaar het onderzoek gereed zal zijn. Ondernemers kunnen zich nog altijd melden en meewerken aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. ProFri zal hun eventuele dossiers doorzetten naar de nieuwe stichting. De komende maanden zal meer duidelijk worden over de structuur en financiering van de stichting.

Financiën
Vanwege onvoorziene juridische kosten als gevolg van de ketelkwestie, stelde ProFri een nieuwe begroting voor 2019 op. Deze is tijdens de extra ledenvergadering eveneens goedgekeurd. ProFri kon de begroting sluitend maken onder meer doordat bestuursleden gedurende drie jaar afzien van het innen van presentiegelden en reisvergoedingen.

Oproep
Het Nederlands Frituurcentrum roept in opdracht van vakvereniging ProFri alle professionele frituurondernemers op om – ongeacht het merk van hun bakwand of frituuroven – mee te werken aan het bakwandenonderzoek. Voor deelname aan dit onderzoek is het niet vereist om lid te zijn van de vakvereniging. Ook frituurondernemers die (nog) geen problemen met hun ketels, bakwand of frituuroven hebben, worden nadrukkelijk opgeroepen om mee te werken aan dit onderzoek.

 

Naar vragenlijst

Naar website Stichting Ketelkwestie