Wat krijg je ervoor terug?

In deze bijdrage zijn de kosten opgenomen voor het jaarlijkse Mystery Guest bezoek (inclusief uitgebreide rapportage) en een tweejaarlijkse (collegiale) toetsing. Ook zit in dit bedrag een bijdrage voor de promotie van het keurmerk. Denk hierbij o.a. aan gratis folders, een gevelschildje met keuringssticker en een certificaat voor in de zaak om de klanten te informeren over het verkregen keurmerk.

Verder kunnen keurmerkhouders onbeperkt gratis gebruikmaken van de QuickScan-module. Met deze online tool kan de dienstverlening en klanttevredenheid wekelijks gemeten worden. Hiermee ben je beter in staat om je medewerkers te motiveren en aan te sturen. Wanneer je voldoet aan de criteria begint alles met een officiële uitreiking van het keurmerk tijdens het jaarlijkse Frituurwereld Event.