De Nationale week van de Friet

België heeft sinds jaar en dag zijn Week van de Friet. Het Verenigd Koninkrijk viert jaarlijks met veel succes Chips Week. In Nederland, frietland bij uitstek, was het de hoogste tijd voor een Week van de Friet.

Het evenement had branchebreed ondersteund moeten worden, liefst inclusief zelfbakkers, schilbedrijven en andere betrokkenen. Omdat de steun van de vier grootste aardappel verwerkende bedrijven onontbeerlijk was, waren zij als eersten benaderd en zeiden ze hun steun toe. Vakvereniging ProFri trok als initiatiefnemer de organisatorische kar, maar legde de uitvoering ervan neer bij het Nederlands Frituurcentrum.

Logo_Week_van_de_FrietBezoek de website van Week van de Friet

De Nationale Week van de Friet richtte zich op alle Nederlanders. Deze campagneweek had primair uitgedragen moeten worden via duizenden professionele frituurbedrijven.

De primaire doelstellingen van de Nationale Week van de Friet waren:

  • Bijdragen aan een betere kennis van het grote publiek over friet;
  • Bijdragen aan imagoverbetering van friet en frituurprofessionals;
  • De traffic van (nieuwe) gasten naar frituurprofessionals bevorderen;
  • Een bijdrage leveren (op de middellange termijn) aan het stoppen van volumekrimp;
  • Secundair in de opstartjaren: bevorderen van het frietvolume in de campagneweek.

Alle professionele frituurders van Nederland, leden en niet-leden van ProFri konden deelnemen aan de Nationale Week van de Friet. Deze campagneweek werd in het najaar van 2014 voor het eerst georganiseerd. In 2018 werd de week van ons frietje voor het laatst georganiseerd. Ondanks de 5 edities is het helaas niet gelukt om professioneel friturend Nederland breed achter dit initiatief te krijgen. Ook ontbrak het aan breed draagvlak vanuit de fabrikanten en formulehuizen. Een aantal van hen stelde het eigenbelang boven het branchebelang.