Goed Gefrituurd Keurmerk

Logo Goed Gefrituurd KeurmerkDe Vereniging Professionele Frituurders heeft het Nederlands Frituurcentrum gevraagd om een keurmerk te ontwikkelen, waarmee alle professionele frituurders zich kunnen gaan onderscheiden.

Centraal in de doelstellingen en taken van vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum staat het verbeteren van het imago; dit door het uitdragen van de kernkwaliteiten deskundigheid, vakbekwaamheid, gastvrijheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit!

Met het Goed Gefrituurd Keurmerk wordt er als het ware een contract met de consument gesloten, waarin de genoemde begrippen zijn samengevoegd tot drie pijlers:

  • Vakmanschap
  • Veiligheid & Hygiëne
  • Verantwoordelijkheid

Deze pijlers vormen de basis voor het keurmerk, waarmee we de belofte aan de gasten met elkaar willen waarmaken. De criteria zijn al bij de oprichting van de vakvereniging vastgesteld.

 

Het Goed Gefrituurd Keurmerk staat open voor elk professioneel frituurbedrijf waarvan de ondernemer verklaart met zijn bedrijf te willen uitblinken in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid.

 

Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden dan wordt het bedrijf opgenomen in het overzicht van bedrijven die het Goed Gefrituurd Keurmerk mogen (uit)dragen. Dit overzicht staat op de consumentensite Goedgefrituurd.nl/keurmerkzoeker.

Het Frituurcentrum beheert het keurmerk en zal deze gaan uitrollen, samen met de vakvereniging en de organisaties waarmee wordt samengewerkt. Via Goedgefrituurd.nl zal in de richting van de consument over dit keurmerk gecommuniceerd gaan worden.