(Frituur)onderzoeken

Partners die belangstelling hebben om het Nederlands Frituurcentrum onderzoeken te laten uitvoeren kunnen dit bekendmaken bij het secretariaat. Het Frituurcentrum voert ook zelfstandig onderzoeken uit om op deze wijze zelf kennis te vergaren en om o.a. niet uitgespeeld te worden door allerlei onderzoeksresultaten die in de media of op internet verschijnen. Ook wil het Frituurcentrum zich hiermee wapenen op mogelijke toekomstige discussies.

Friet bevat minder vet dan gedacht en nauwelijks transvetzuur

In samenwerking met onze partners voeren we zelfstandig (frituur)onderzoeken uit. Zo hebben we onlangs samen met partner Houwers Holtackers onderzoek gedaan naar het vetgehalte van friet. We zijn o.a. tot de conclussie gekomen dat het vetgehalte lager is dan dat wordt aangegeven in de officiële Nevo tabellen en in de tabellen van het Voedingscentrum.

In alle onderzochte monsters was het percentage transvetzuren < 0,1%. Terwijl de officiele tabellen, nu blijkt onterecht, hogere waardes toeschrijven aan friet. Bij de eerste testen is zowel friet onderzocht bereidt in vast vet als in vloeibare plantaardige olie. Bij de test zijn zowel professionele bakpotten gebruikt als twee gangbare thuisfriteuses.

Onderzoek naar het gebruik van filterpoeders

Op dit moment worden oriënterende onderzoeken gedaan naar het effect op de smaak van friet bij het gebruik van filterpoeders en andere filtertechnieken. In de volgende fase van dit onderzoek willen we meerdere professionele frituurders betrekken. Indien u belangstelling heeft om aan dit onderzoek mee te werken, vul dan het contactformulier in.