(Vak)opleidingen

Trainen en opleiden van medewerkers zijn onmisbare schakels van uw bedrijfsvoering. Goed getrainde en opgeleide medewerkers zorgen voor een professionele uitstraling van uw bedrijf en zal uiteindelijk uw omzet en rendement ten goede komen.

Naast de e-learningmodules en trainingsmogelijkheden zijn er ook mogelijkheden via het reguliere beroepsonderwijs en kunnen medewerkers hun leuke baan in de frituurbranche combineren met het behalen van een mbo-diploma op niveau 2, 3 en 4.

Naast deze reguliere beroepsopleidingen, werkt het Nederlands Frituurcentrum in samenwerking vakvereniging ProFri aan gespecialiseerde (vak)opleidingen.

Te denken valt aan ondermeer:

  • Het bereiden van ambachtelijke snacks
  • Het zelf maken van friet
  • Het optimaal inrichten van de koelvitrine
  • Het optimaliseren van uw (soft)ijsconcept

Belangstelling? Neem contact op met het secretariaat van de vakvereniging of het frituurcentrum: 040-7200900