Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Direct naar formulier Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Werkgevers van kleinere bedrijven zijn verantwoordelijk voor de arbo-activiteiten naast hun andere dagelijkse verantwoordelijkheden en bedrijfsvoering. De digitale RI&E is specifiek ontworpen om hen te helpen door de risico’s, de juridische context, de evaluatie en het plan van aanpak (rapportages) op één plek aan te bieden. Eerdere ervaring met het uitvoeren van een RI&E is niet vereist.

De digitale RI&E (OiRA) leidt u stap-voor-stap door de inventarisatie en evaluatie en bevat extra informatie om het plan van aanpak samen te stellen.

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) is een erkend digitaal RI&E-instrument. Dit online instrument helpt u een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit te voeren voor uw werkplek of bedrijf. De digitale RI&E kan door iedereen gebruikt worden die de mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplek of in het bedrijf wil beoordelen.

Deze digitale RI&E biedt vooral een meerwaarde voor kleinere bedrijven die zich bewust zijn van de Arbowet-verplichting tot het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie. Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst en maakt u gebruik van deze digitale RI&E, dan moet u deze nog laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

Er zijn vier stappen die u moet doorlopen voor een RI&E:

  1. Voorbereiding: De voorbereidingspagina geeft u een overzicht van de RI&E die u gaat invullen. Soms kunt u opties selecteren om de RI&E nog meer aan te laten sluiten bij uw bedrijf.
  2. Inventarisatie: U brengt de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart. Dat doet u door een reeks vragen te beantwoorden.
  3. Evaluatie: Het resultaat is een opsomming van de knelpunten in uw bedrijf. Bij elk knelpunt bekijkt u hoe groot de risico’s zijn.
  4. Plan van aanpak: U geeft aan hoe u de knelpunten oplost. Het programma helpt u daarbij. U kunt de rapporten afdrukken voor uzelf, voor uw medewerkers en voor uw arbodienst of arbodeskundige. Ook kunt u deze als bijlage per mail verzenden.

Hoeveel tijd kost het?
Het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel tijd het kost om de RI&E in te vullen. Dat is afhankelijk van de specifieke brancherisico’s en de grootte van uw bedrijf.
Als u begint met het invullen van de RI&E hoeft u deze niet in één keer af te maken. U kunt op elk moment stoppen en later weer verder gaan waar u gebleven was of wijzigen aanbrengen.

Om een RI&E te kunnen starten moet u zich eerst registreren met uw e-mailadres en een wachtwoord. Deze kunt u vervolgens gebruiken om in te loggen en de RI&E in te vullen. Na registratie kunt u op elk moment inloggen om uw RI&E af te maken, te wijzigen of een nieuwe RI&E te starten.

Moet ik me voorbereiden?
Nee, u kunt hieronder meteen aan de slag. In de toelichtingen per risico worden de specifieke vereisten uitgelegd. Ook leest u daar of specifieke documenten nodig zijn en waar u meer informatie kunt vinden.

Start Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)