Productkeuringen

Een bewijs van vakmanschap

Een van de doelstellingen van vakvereniging ProFri is het zichtbaar maken van vakkennis en vakmanschap. Om dit te kunnen realiseren heeft de vereniging het Nederlands Frituurcentrum de opdracht gegeven om o.a. productkeuringen te gaan organiseren. De vakvereniging vindt het belangrijk dat deze keuring open staat voor alle professionele frituurders, dus niet alleen voor leden. Het gaat hierbij om keuringen van producten en specialiteiten die door professionele frituurders in eigen keuken worden bereid.

Het laten keuren van eigengemaakte producten en specialiteiten door deskundige personen wordt al meer dan 100 jaar gedaan door de ambachtelijk slagers en bakkers. ProFri vond het de hoogste tijd dat ook de professionele frituurders meer van hun vakmanschap gaan laten zien aan de consument!

Eigengemaakte producten en specialiteiten kunnen afhankelijk van het aantal toegekende punten bekroond worden met goud. Het Nederlands Frituurcentrum zal deze waardering tot uiting brengen door middel van een oorkonde. Deze oorkonde kan in de zaak niet alleen gebruikt worden ter promotie van het bekroonde product of specialiteit, maar ook als bewijs van uw vakmanschap.

 

Uw eigengemaakte producten met goud bekroond?

Wilt u uw eigengemaakte producten laten keuren? Meld deze producten dan aan bij het Nederlands Frituurcentrum. Een deskundig persoon komt in uw bedrijf de producten beoordelen en mogelijk bekronen met goud. Vooraf wordt uw bedrijf bezocht door een Mystery Guest bezoeker die de betreffende producten anoniem zal beoordelen. Hij brengt hierover verslag uit aan het Nederlands Frituurcentrum.

Maximaal 3 producten kunnen jaarlijks per bedrijf ter keuring worden voorgelegd. Het aanvragen van een keuring kost 150 euro en 25 euro per product wat ter keuring wordt aangeboden.

 

Criteria voor het te keuren product

Een product dat ter keuring wordt aangeboden dient te voldoen aan de volgende criteria:

  • het product moet volledig in eigen keuken bereid worden;
  • het product mag op basis van uw recept door een externe partij exclusief voor uw bedrijf geproduceerd worden. U moet deze exclusiviteit kunnen aantonen. Zie toelichting verderop;
  • het product moet onderdeel zijn van het gangbare assortiment binnen uw bedrijf

Twijfelt u of een product in aanmerking komt voor een productkeuring, neem dan contact op met het Nederlands Frituurcentrum.

 

Het verloop van het productkeuringstraject

1. Aanmelden
Stuur een mailbericht naar productkeuring@frituurcentrum.nl en vermeld daarin de namen van de producten die u wilt laten keuren. Voeg daarbij van elk product een korte beschrijving van de receptuur en een foto van het bereide product toe.

2. Kosten
Maximaal 3 producten kunnen jaarlijks per bedrijf ter keuring worden voorgelegd.
Het aanvragen van een keuring kost 150 euro en 25 euro per product wat ter keuring wordt aangeboden.

3. Mystery Guest bezoek
Het bedrijf wordt eerst bezocht door een Mystery Guest bezoeker die de producten anoniem zal beoordelen. Aan de hand van een beoordelingsformulier brengt hij hierover verslag uit aan het Nederlands Frituurcentrum. Mogelijk neemt hij een aantal producten mee.

4. Productkeuring
Het Nederlands Frituurcentrum maakt een afspraak met u voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit open bezoek worden de producten door een tweede deskundige gekeurd aan de hand van een beoordelingsformulier. In bijgaand schema kunt u lezen op welke punten de producten en de hiermee gepaard gaande bedrijfsprocessen worden beoordeeld. Na het beoordelen zal de eindscore worden vastgesteld. De beoordelingen van de Mystery Guest bezoeker worden hierin meegenomen. Afhankelijk van de behaalde score komen de producten mogelijk in aanmerking voor een bekroning met goud.

5. Oorkonde

Als een product met goud bekroond wordt, ontvangt u voor dit product van het Nederlands Frituurcentrum een oorkonde en vitrinekaart.

6. Promotie

De oorkonde en de vitrinekaart kunnen in de zaak gebruikt worden ter promotie van het bekroonde product of specialiteit, en als bewijs van uw vakmanschap. Stickers met daarop het zegel zijn tegen betaling verkrijgbaar. Deze mogen uitsluitend ter promotie van het bekroonde product gebruikt worden. Bij misbruik vervalt de bekroning van alle producten die eerder hiervoor in aanmerking waren gekomen.

Het Frituurcentrum zal de vakbladen informeren over de bekroonde producten. Van het Frituurcentrum krijgt u een voorbeeld van een persbericht waarmee u zelf de regionale pers kunt informeren over de door uw behaalde oorkonde(s) en het bewezen vakmanschap.

Jaarlijkse herkeuring

Met Goud Bekroonde producten worden jaarlijks opnieuw gekeurd. Wanneer het product of het bedrijf niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan vervalt de bekroning. De herkeuring kost 25 euro per product per jaar.

Beoordelingspunten productkeuring

Geur aroma, juiste balans, passend bij product
Smaak smaakbeleving, balans smaakstoffen, passend bij product
Samenstelling (consistentie)   juiste stevigheid, verdeling ingrediënten, mondbeleving
Uiterlijk vóór eindbereiding, vorm, gelijkmatig
Productie professioneel, efficiënt, hygiëne
Eindbereiding professioneel, efficiënt, hygiëne
Presentatie vóór- en ná eindbereiding, hygiëne
Voedselveiligheid opslag grondstoffen en eindproducten, borging houdbaarheid
Onderscheidend product smaak, vorm/uiterlijk, beleving
Productinformatie gekozen grondstoffen, allergeneninformatie, verhaal bij product
Marketing menukaart/flyer/poster, narrowcasting, website
Kostprijsberekening verkoopprijs, prijs-kwaliteitverhouding

 

Toelichting:
Termen zoals ‘huisgemaakt’ en ‘uit eigen keuken’ worden vaak gebruikt. Deze termen worden alleen opgenomen in de oorkonde indien het product ook letterlijk in huis gemaakt wordt of echt uit eigen keuken komt. Wanneer gekozen is om het product dat ter keuring wordt voorgelegd, door derden te laten produceren, dan zal dit bij bekroning ook als zodanig vermeld worden op de oorkonde en bij de verdere communicatie. De exclusiviteit dient in dat geval aangetoond te worden en maakt een bezoek aan de producent onderdeel uit van de keuring.