Horeca-arrangement

BETAAL MINDER PREMIE VOOR JE BEDRIJFSVERZEKERINGEN
EN MET HET KEURMERK GOED GEFRITUURD
KOM JE IN AANMERKING VOOR 10% EXTRA KORTING

Horecaondernemers die hun bedrijfsverzekeringen hebben ondergebracht bij ABN AMRO Verzekeringen betalen minder premie dan menig collega. Cafetaria’s, snackbars en andere frituurzaken die het Goed Gefrituurd Keurmerk hebben, krijgen bij ABN AMRO Verzekeringen nog eens 10% extra korting op de premie. Ze verdienen daarmee de kosten van het keurmerk dubbel en dwars terug.

Het speciale Horeca-arrangement van ABN AMRO Verzekeringen is de complete verzekeringsoplossing voor de horeca en kan door iedereen individueel of via bestaande collectieven worden afgesloten. In vergelijking met andere arrangementen is de premie het scherpst. Bovendien zijn de voorwaarden helder.

Met keurmerk betaal je nog minder

Vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum hebben bij ABN AMRO Verzekeringen 10 procent extra korting kunnen bedingen voor ondernemers die met hun bedrijf het Goed Gefrituurd Keurmerk mogen uitdragen. De drie pijlers van het keurmerk (Vakmanschap, Veiligheid en Verantwoordelijkheid) en de wijze waarop ondernemers het keurmerk behalen en behouden, verminderen voor ABN AMRO Verzekeringen het risico op schadeclaims. Indien het keurmerk wordt ingetrokken, vervalt de korting, maar kunnen ondernemers wel gebruik blijven maken van dit arrangement met de bijbehorende standaard premie.

Een offerte aanvragen is niet nodig want het verzekeringsarrangement van ABN AMRO Verzekeringen is helder. Met de informatie op deze website kun je eenvoudig zelf een vergelijking maken en zul je tot de conclusie komen dat dit arrangement jou louter voordelen biedt.

Wat verandert er per 01-01-2024?
 • De premie wordt verhoogd (premies zijn per maand en excl. assurantiebelasting)
 • Er komt een extra omzetklasse bij: € 1.250.000 tot € 1.500.000
 • Er komt een optie om Glas mee te verzekeren
 • De uitkeringstermijn bedrijfsschadeverzekering wordt verruimd van 78 naar 104 weken
 • Verzekerd bedrag bedrijfsschadeverzekering wordt € 1.500.000
 • BORG beveiligingsklasse wijzigt naar 1 of 2 (afhankelijk van de omzet)

Belangstelling? Vul dan geheel vrijblijvend hieronder het aanmeldformulier in. Een medewerker van ABN AMRO Verzekeringen neemt dan contact met jou op.

Wat zijn de voordelen?
 • Een vaste lage maandpremie voor een complete verzekeringsoplossing.
 • Met dit verzekeringspakket heb je de meest uitgebreide dekking.
 • Voor Inventaris, Goederen, Huurdersbelang en Transport ben je verzekerd tegen 'van buiten komende onheilen', inclusief diefstal/vermissing na inbraak.
 • Je hebt een garantie tegen onderverzekering.
 • Het arrangement is naar jouw wens uit te breiden of te beperken.
 • De schadeafdeling is 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou beschikbaar.
 • Betaling per maand via automatische afschrijving.
 • Het arrangement is na het eerste jaar dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.
Hoeveel premie betaal je?

Op basis van jouw omzet zie je hieronder hoeveel premie je per maand betaalt voor het complete Horeca-arrangement. Ja, je leest het goed! Bovendien is de premie, in vergelijking met andere arrangementen die het Nederlands Frituurcentrum zijn aangeboden, erg scherp. En met het Goed Gefrituurd Keurmerk krijg je op deze aantrekkelijke premie nog eens een extra korting.

Jouw jaaromzet bepaalt de premie per maand*

 • € 0,- tot € 250.000,- € 135,-
 • € 250.000,- tot € 500.000,- € 190,-
 • € 500.000,- tot € 750.000,- € 300,-
 • € 750.000,- tot € 1.000.000,- € 380,-
 • € 1.000.000,- tot € 1.250.000,- € 435,-
 • € 1.250.000,- tot € 1.500.000,- € 510,-

* Premie is exclusief assurantiebelasting en poliskosten

Het arrangement betreft uitsluitend de zakelijke schadeverzekeringen. Andere verzekeringen, zoals AOV en pensioenverzekeringen, zijn dusdanige complexe verzekeringen dat dit niet als arrangement kan worden aangeboden. Daarin moet je individueel geadviseerd worden door daartoe bevoegde adviseurs. Hierbij kan de ABN AMRO Bank u ook van dienst zijn. Vaak ook nog eens tegen scherpe tarieven. Dit geldt ook voor je privé-verzekeringen.

Je moet wel aan een aantal eisen voldoen!
 • Je moet een zakelijke rekening hebben lopen bij ABN AMRO (De kosten hiervan bedragen € 11,40 per maand).
 • Het gebouw dat in gebruik is door de verzekeringnemer is voorzien van ten minste twee goedgekeurde blustoestellen.
 • Bij frituurovens moet er een goed werkende afzuiginstallatie, blusdekens of deksels, goed werkende maximaal-thermostaat en jaarlijkse controle zijn
 • Het gebouw dat in gebruik is door de verzekeringnemer is beveiligd volgens BORG beveiligingsklasse 1, 2 of 3. De hoogte van uw omzet bepaalt de beveiligingsklasse.
 • Terrasmeubilair is verzekerd tegen storm en diefstal. Maar alleen als het op eigen terrein staat en is vastgelegd met goed werkende kettingsloten
 • Overige garanties:
  • Asbakken/afvalemmers moeten worden geleegd in een zelfdovende constructie of in een afvalbak voorzien van een deksel.
  • U moet in het bezit zijn van de voorgeschreven vergunningen.
  • Het brandrisico door elektriciteit moet worden gecontroleerd door een SCIOS Scope 10 erkend inspectiebedrijf.
  • De elektrische installatie moet minimaal één keer per vijf jaar worden gecontroleerd.

Bovengenoemde eisen gelden bij alle verzekeraars. Zorg dat je hier altijd aan voldoet om problemen met de uitkering na een calamiteit te voorkomen.

Welk eigen risico is er van toepassing?

Daar waar andere aanbieders verschillende bedragen hanteren voor het eigen risico, hanteert ABN AMRO Verzekeringen voor alle schades een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Er is geen eigen risico voor de Collectieve Ongevallenverzekering, Wegam, Geld- en glasverzekering.

Gaat de verzekeraar het risicoadres inspecteren?

De verzekeraar heeft het recht om de verzekerde locatie(s) te inspecteren en naar aanleiding hiervan de verzekerde te verplichten maatregelen te treffen.

Toelichting op de verzekeringen in het Horeca-arrangement
 • Aansprakelijkheid Bedrijven
  Het verzekerde bedrag is € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.
 • Bedrijfsrechtsbijstand
  Verzekerd zijn de modules Bedrijfsvoering, Incasso en Inkoop & Verkoop.
 • Inventaris/Goederen/Huurdersbelang/Transport
  Je bent volledig verzekerd tegen "van buiten komende onheilen" tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Tevens is er dekking voor schade aan huurdersbelang en elektronica. Vervoer van goederen in eigen vervoermiddel(en) is gedekt tot € 10.000,- per voertuig. Diefstal en beschadiging van goederen na braak zijn alleen verzekerd wanneer het voertuig binnen is gestald of als het voertuig beveiligd is volgens SCM beveiligingsklasse 2.
 • Bedrijfsschade/Extra kosten
  Vermindering van de brutowinst, gedurende de uitkeringstermijn, als gevolg van een gedekt voorval van het op de polis omschreven bedrijf of beroep. De uitkeringstermijn is maximaal 78 weken. Eventuele extra kosten die gemaakt worden zijn tot € 50.000,- meeverzekerd.
 • Collectieve Ongevallen
  Het verzekerde bedrag is € 10.000,- in geval van overlijden. Bij blijvende invaliditeit is het verzekerde bedrag € 100.000,-. Verzekerd zijn: de verzekeringnemer en/of het vaste personeel, 24 uur per dag gedurende het gehele jaar. De overige medewerkers, zoals stagiairs, meewerkende familieleden, uitzendkrachten, oproepkrachten en dergelijke zijn uitsluitend verzekerd gedurende werktijd en tijdens woon-/werkverkeer.
 • Wegam
  De maximale vergoeding per gebeurtenis aan werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen is € 2.500.000,-.
 • Geld
  Verzekerd is schade door brand, blikseminslag, ontploffing, diefstal of acceptatie van vals geld. Het verzekerde bedrag per vestiging is € 5.000,-.

Aanmeldformulier Horeca-arrangement

"*" geeft vereiste velden aan


Belangstelling*

E-mailadres*

Ik heb een zakelijke bankrekening bij ABN AMRO*

Neem contact met mij op via*
(meerdere opties mogelijk)

Mijn jaaromzet valt in de range*

Mijn bedrijf heeft het Goed Gefrituurd Keurmerk*