Doelstelling

Het Nederlands Frituurcentrum wil als kennis- en innovatieplatform voor Friturend Nederland zich positioneren als de unieke schakel tussen leren, arbeid en innovatie.

Door te zorgen voor meer kennis over het frituren in het algemeen, kan er met meer kennis van zaken gediscussieerd gaan worden over bijvoorbeeld verantwoord frituren en over de werkelijke oorzaken van obesitas. Hiermee kunnen we het imago van de branche en de negatieve beeldvorming bij de consument ten positieve veranderen.

De doelstelling van het Nederlands Frituurcentrum, het kennis- en innovatieplatform voor Friturend Nederland, is dan ook drieledig:

  1. Positioneren van de frituursector, o.a. door het jaarlijks organiseren van De Nationale Week van de Friet, een keurmerk waarmee als het ware een contract met de gast wordt afgesloten, diverse informatieve websites en het introduceren van de titel Meester Frituurder.
  2. Zorg dragen voor een optimale aansluiting tussen de vraag van het bedrijfsleven en het opleidingsaanbod, o.a. door het opstellen van beroepscompetentieprofielen, genereren van arbeidsmarktinformatie en het vervullen van de netwerkfunctie.
  3. Faciliteren van activiteiten t.b.v. de branche, zoals het zorgen voor een passend aanbod van e-learningmodules, vakgerichte trainingen en opleidingen, het organiseren van mystery guest bezoeken, productkeuringen en (vak)wedstrijden, de secretariaatsvoering van o.a. het branche- c.q. formuleoverleg en het projectmanagement van diverse activiteiten die door en voor de branche worden geïnitieerd.