4 – Jij en jouw frituurspeciaalzaak

Het Meesterfrituurder Comité wil zoveel mogelijk weten over jou en jouw frituurspeciaalzaak. Geef dus een korte beschrijving van de aard van jouw bedrijf, jouw dagelijkse taken als manager/eigenaar en jouw beleid ten aanzien van medewerkers, marktveranderingen en de visie op jouw bedrijf in verleden, heden en toekomst. Opdat de commissie zich een goed beeld kan vormen van jou en jouw bedrijf moet je een portfolio samenstellen. Dit moet minimaal bestaan uit: folders, flyers en menukaarten van jouw bedrijf; artikelen die in de publieksmedia, lokale media of vakmedia over jou en jouw bedrijf zijn verschenen; verslagen en/of certificaten van hygiëneaudits of mystery guest bezoeken én het laatste jaarverslag van jouw accountant. Indien jouw bedrijf nog niet door enig beoordelingsbureau is bezocht en het Goed Gefrituurd Keurmerk nog niet heeft, dient dit alsnog te gebeuren. In jouw portfolio moet je bovendien een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opnemen.

Het Meesterfrituurder Comité wil alle paperassen in vijfvoud per aangetekende post in één levering ontvangen. Zorg dus dat je vijf identieke pakketten samenstelt van alles wat hierboven wordt gevraagd. Het mooist is natuurlijk als je alle kopieën van de paperassen laat bundelen tot een compleet ingebonden dossier. Het comité kiest bewust niet voor digitale correspondentie, om onwenselijke verspreiding van officiële papieren via het digitale domein te voorkomen.

 

Naar sprong 5:

Goede uitdrukkingsvaardigheid