STAP 2: Invullen zelfevaluatie

Na het invullen van de intentieverklaring kom je automatisch terecht bij de zelfevaluatie, de volgende stap op weg naar het Goed Gefrituurd Keurmerk. Deze zelfevaluatie kan direct online worden ingevuld. Via het opgegeven e-mailadres ontvang je meteen na het invullen van de verklaring ook een link waarmee je de zelfevaluatie ook op een later moment kunt invullen.

Met de zelfevaluatie breng je de huidige situatie van de drie pijlers van het keurmerk binnen jouw bedrijf in kaart. Vervolgens kun je bepalen aan welke verbeterpunten je samen met je medewerkers de komende periode gaat werken om tijdens de verdere procedure aan te kunnen tonen dat je aan de minimale criteria voldoet. Je kunt ervoor kiezen je hierbij te laten adviseren of begeleiden door een medewerker van het Nederlands Frituurcentrum. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Nu je alles weet, kun je de 1e stap gaan zetten! Het aanvragen van het Goed Gefrituurd Keurmerk.

Stap 1: Aanvragen keurmerk