5 – Goede uitdrukkingsvaardigheid

Hoewel gezocht wordt naar potentiële Meesterfrituurders en niet naar “studiebollen” en juist ook autodidacten de titel kunnen verwerven, ontkomt het Meesterfrituurder Comité er niet aan eisen te stellen aan schriftelijke en mondelinge taal- en uitdrukkingsvaardigheden. Van een Meesterfrituurder die een ambassadeursrol vervult, mag verwacht worden dat hij/zij zich in het openbaar goed kan uitdrukken. Tijdens de mondelinge toelichting zal dus op deze aspecten gelet worden. Mogelijk wordt kandidaten aangeraden een korte training te volgen om de uitdrukkingsvaardigheid te vergroten.

 

Naar sprong 6:

Mondelinge toelichting