STAP 2: Zelfevaluatie


De volgende stap naar het keurmerk is het invullen van de zelfevaluatie

Na het invullen van de intentieverklaring kom je automatisch terecht bij de zelfevaluatie, stap 2 op weg naar het Goed Gefrituurd Keurmerk. Deze zelfevaluatie kan online worden ingevuld. Via het opgegeven e-mailadres ontvang je een link waarmee je deze stap ook op een later moment kunt nemen.

Met de zelfevaluatie breng je – eventueel samen met je medewerkers – de huidige situatie van de drie pijlers van het keurmerk binnen jouw bedrijf in kaart. Vervolgens kun je bepalen aan welke verbeterpunten je samen met je medewerkers de komende periode gaat werken om bij de eerste tweejaarlijkse keuring te kunnen laten zien dat je aan de genoemde criteria voor minimaal 75% voldoet. Je kunt ervoor kiezen je hierbij te laten adviseren of begeleiden. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.