Meester Frituurder

Alle segmenten binnen de horeca kennen een Meester Titel. Er ontbreekt op dit moment nog een hele belangrijke titel, “De Meester Frituurder”.

Het Nederlands Frituurcentrum gaat zich inspannen om binnen twee tot drie jaar tot deze titel te komen.

Buitenstaanders zeggen dat frituren geen ambacht is. Samen met de Vereniging Professionele Frituurders heeft het Nederlands Frituurcentrum hierover een totaal andere mening. Wij zijn van mening dat frituren wel degelijk een ambacht is.

Volgens het SER-advies is de definitie van een ‘ambacht’ als volgt:

  • vakkundig, handmatig en geschoold maakwerk (vakmanschap, scheppend, karakter, maatwerk);
  • voornamelijk in de praktijk geleerd;
  • waarbij vaardigheid van groot belang is;
  • uitgeoefend als economische activiteit.

Volgens de SER telt de ambachtseconomie momenteel 774.000 banen. Dit aantal is nog exclusief de ambachtslieden die iedere dag in Nederland achter de bakpotten staan.

Belangstelling?

Heeft u als ambachtelijke frituurder belangstelling om op termijn voor deze titel in aanmerking te komen, vul dan het contactformulier in. We houden u dan op de hoogte.