Gericht leidinggeven

Verbind de kwaliteiten van je medewerkers
met die van jouw bedrijf

AANMELDEN

DOELSTELLING

Door gericht leiding te geven kun je meer uit je medewerkers halen. Niet alleen door boven hen te staan, maar ook ernaast. Door het volgen van deze training krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om je medewerkers beter aan te sturen. Met als beoogd resultaat betere verstandhoudingen en een beter functionerend team. Je leert de ambities en kwaliteiten van je medewerkers te verbinden met die van jouw bedrijf.

VOOR WIE

Voor uitvoerende ondernemers, bedrijfsleiders en leidinggevende in de frituurbranche.

OPZET TRAINING

We geloven sterk in het doen en ervaren in plaats van het louter aanreiken van theorie of het lezen van een boek over leidinggeven. De driedaagse training is daarom vooral actief van aard en houden we de groepsgrootte beperkt. Voorafgaande aan de training ontvangen de deelnemers een opdracht/vragenlijst ter voorbereiding op de training. Tussendoor wordt gewerkt met ‘huiswerkopdrachten’ en worden de deelnemers gevraagd om bewust met hun leerpunten aan de slag te gaan, om zo het getrainde toe te passen in hun bedrijf en echt eigen te maken. De derde dag is twee maanden later en bedoeld om de nieuwe praktijkervaringen uit te wisselen en de puntjes op de i te zetten. De terugkomdag wordt ’s middags afgesloten met een trendtour door Utrecht en ontvangen de deelnemers een certificaat.

DUUR

Twee hele dagen en een terugkomdag. Het ontvangst is alle dagen vanaf 9.30 uur en begint de training uiterlijk om 10.00 uur. De eindtijd van de trainingsdagen is omstreeks 16.30 uur.

LOCATIE

Nader te bepalen op een centrale locatie in het land.

KOSTEN

€ 790,00 exclusief 21% btw, inclusief syllabus, certificaat van deelname en verblijfskosten (koffie, thee en lunch). Leden van ProFri en hun medewerkers krijgen € 95,00 korting.

Korte informatie
Duur : 3 dagen
Vorm : klassikaal
Waar : centraal in het land
Wanneer : op geplande datums of na telefonisch overleg
Kosten : € 790,00 (exclusief btw)

AANMELDEN

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN

De medewerker als uitgangspunt

 • Wat wordt van een medewerker verwacht? Wat zijn hun (kern)taken?
 • De medewerker(s) centraal: hoe kan ik “competentie” en “motivatie” inschalen?
 • Welke groei c.q. ontwikkeling heb ik mijn medewerkers te bieden?

Situationeel leidinggeven

 • Welke stijlen van leidinggeven bestaan er?
 • Individuele test: welke van deze is mijn “natuurlijke” voorkeursstijl?
 • En wat betekent dat voor mijn manier van aansturen op de werkvloer?

In gesprek met een medewerker

 • Welke soorten gesprekken worden gevoerd met medewerkers?
 • Wat is een handige gespreksstructuur om aan te houden?
 • Hoe benut ik de kracht van vraagstellingstechnieken?
 • Wat kan ik doen om heldere instructie / uitleg te geven?
 • Hoe pas ik hierbij de juiste stijl van leidinggeven toe?

Het maken van vervolgafspraken

 • Wat zijn heldere vervolgafspraken?
 • Hoe maak ik hierbij gebruik van het jij-wij-ik principe?

AANMELDEN