Onze invloed en rol

In het voortraject heeft het Nederlands Frituurcentrum samen met vakvereniging ProFri bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Europese Unie invloed uitgeoefend op het wetsvoorstel, waardoor voor de frituursector een beter werkbaar voorstel ligt dan daarvoor.

Vakvereniging ProFri liet het Nederlands Frituurcentrum in 2016 onderzoek doen naar het gehalte acrylamide in friet en heeft vervolgens het frituurcentrum de opdracht gegeven om op basis van de EU Verordening een frituurprotocol op te stellen, waarmee we onze invloed ook in de toekomst kunnen blijven uitoefenen en de belangen van professioneel friturend Nederland veiligstellen.

Lees meer over het onderzoek en protocol elders in deze kennisbank over acrylamide.

 

Onze inbreng bij de Europese Unie