Gevaar van overdracht van allergenen

Bij het verstrekken van de informatie over allergenen hoeven alleen allergenen te worden aangegeven die volgens de receptuur in het product aanwezig zijn. Toch kunnen allergenen onbedoeld in het product aanwezig zijn door overdracht van allergenen. Overdracht van allergenen is het onbedoeld overbrengen van kleine deeltjes van de stof in een ander product door een productielijn, processtroming, personeel of de lucht.

Veel fabrikanten kiezen er daarom voor om ook te vermelden dat een product sporen van een allergeen kan bevatten of is geproduceerd in een omgeving waar diverse allergenen aanwezig zijn.

Op die manier waarschuwen zij voor mogelijke overdracht van allergenen, ook al hoeft daarvan geen sprake te zijn. Het waarschuwen voor een mogelijke overdracht van allergenen is van belang voor mensen die zo heftig reageren op een allergeen dat een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Het gaat dan om een zogenaamde anafylactische shock. Deze mensen kunnen nooit alleen afgaan op het etiket. Het is immers nooit helemaal uitgesloten dat een levensmiddel een allergische reactie kan geven.

Het geniet dan ook de voorkeur om te spreken over “overdracht van allergenen” en niet over “kruisbesmetting“. Bij kruisbesmetting wordt eerder gedacht aan het niet hygiënisch werken binnen het bedrijf, terwijl overdracht van allergenen bijvoorbeeld al kan ontstaan door per ongeluk een druppel satésaus in een andere saus/op een ander product terecht te laten komen.