Wat zijn allergenen?

Allergenen zijn eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken en zijn in te delen in:

  • Voedselallergenen: zij komen het lichaam binnen via eten.
    Voorbeelden zijn: eiwitten in koemelk en pinda’s.
  • Inhalatieallergenen: zij komen het lichaam binnen via inademing.
    Voorbeelden zijn: stuifmeelpollen of uitwerpselen van huisstofmijt.
  • Contactallergenen: zij komen het lichaam binnen via contact met de huid.
    Voorbeelden zijn: bestanddelen van cosmetica.

Niet alle allergenen hoeven op het etiket te staan. De Europese Unie heeft echter bepaald dat de voedselallergenen die de meeste overgevoeligheidsreacties veroorzaken wel vermeld moeten worden en dat bij onverpakte en niet-voorverpakte producten vanaf 13 december 2014 de consument op de locatie waar deze producten worden verstrekt, te allen tijde geïnformeerd moet kunnen worden. De NVWA controleert of de bedrijven hieraan voldoen.