Softijs, de presentatie

Meer dan elk ander cafetariaproduct, is softijs een impulsaankoop. Dit betekent dat je de passanten in een paar seconden moet verleiden. Vlaggen, banners, stoepborden, gevelsigning en – als het kan – een apart ijsloket c.q. een aparte ijshoek. Bij softijs is de stopkracht van het materiaal van groot belang. Nog een marketingwenk: een verlaagde toonbank voor kinderen. Sowieso is het goed om
rekening te houden met kinderen. Wel moet je tegenwoordig voorzichtig zijn met gadgets en reclame voor de allerjongsten. De foodindustrie sprak namelijk af met de overheid dat dit beperkt moet worden. Google voor meer informatie op “Jeugd Reclame Wijzer”.