Belangrijk voor BV’s: Gebruikelijk loon over 2020 pas achteraf vaststellen

Veldhoven, 8 april

Verlaging maandloon voor restant 2020

De BV en de houder van het aanmerkelijk belang in die BV (ab-houder) mogen gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV.

 

Lees het hele artikel