Vonnis laat langer op zich wachten

Veldhoven, 31 oktober 2018

Zoals bekend spande QBTEC in Woerden, eigenaar van frituurovenmerk Kiremko, een kort geding aan tegen vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. QBTEC eist op vier punten rectificatie van de berichtgevingen over lekkage van frituurketels. Deze berichtgeving vormde de basis voor een uitgebreid artikel in het bondsblad Frituurwereld. In het bewuste artikel belichtten de gedaagden de uitkomsten van een onderzoek naar frituurovens dat in 2017 door de vereniging in gang was gezet.

Uit dit verkennend onderzoek en veldwerk bleek dat met name HR-frituurketels van Kiremko veelvuldig kampen met mankementen die tot lekkage (kunnen) leiden. Het kort geding diende op vrijdag 5 oktober in Den Bosch. In de rechtszaal waren ook de hoofdredacteuren van Snackkoerier en Foodclicks aanwezig, maar ze schreven er beiden niet over en wachten waarschijnlijk net als de vakvereniging en het Nederlands Frituurcentrum eerst het vonnis af.

Ketelclaim
Over de eis van QBTEC en de ketellekkage zegt Frans van Rooij namens de gedaagden: “Wij zijn uitermate zorgvuldig te werk gegaan. Toen ons ter ore kwam dat er bij leden en andere frituurondernemers er een groot probleem bestaat met de HR-ketels van Kiremko, tuigden we met medeweten van QBTEC eerst een algemeen verkennend bakwandonderzoek op. Vervolgens bleek dat dit probleem niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in België speelt. Bij onze zuiderburen hebben wij ons op de hoogte gesteld en verder bij tientallen individuele ondernemers. Daarop zijn wij het gesprek met de directie van QBTEC verder aangegaan. Onze inzet was dat ondernemers die ketels moesten vervangen of nog moeten vervangen schadeloos worden gesteld. In eerste instantie waren de gesprekken constructief en bemoedigend. Maar liepen helaas vlak voor de zomer vast en konden we op dat moment niet anders dan onze achterban informeren over onze eerste bevindingen.”

Ledenvergadering
De ‘ketelkwestie’ kwam aan de orde tijdens de ledenvergadering van ProFri, maandag 24 september in Houten. Van Rooij: “Dat het zover heeft moeten komen is ontzettend vervelend. Blij ben ik met de grote steun die we in Houten van de leden kregen.” Over het kort geding zegt Van Rooij: “Hoewel je het nooit zeker weet hoe een rechter tot een oordeel komt, zien we het vonnis niet alleen met spanning, maar ook met vertrouwen tegemoet.” Dit vonnis laat langer op zich wachten dan gepland. Deze werd in eerste instantie twee weken en later drie weken na het kort geding verwacht. Navraag bij de rechtbank leerde dat de rechter tot op heden nog niet tot een vonnis is gekomen.

Oproep
Los van de uitkomst van het kort geding blijft ProFri iedereen – ook frituurprofessionals die nog niet lid zijn van de vereniging – oproepen om mee te werken aan het vervolgonderzoek wat sinds deze zomer loopt. “We vragen nadrukkelijk ook om medewerking indien je géén problemen hebt met je bakwand of frituuroven, of als je een ander merk hebt. Het is in het belang van ons allemaal”, aldus Van Rooij. Nog niet ingevuld? Ga naar www.frituurcentrum.nl/onderzoek.

Intimidatie
Als er lopende het onderzoek ketels vervangen moeten worden dan kunnen ondernemers dit melden bij de vereniging, zodat het bewijs van de mogelijke oorzaak kan worden vastgelegd. Van Rooij: “De afgelopen weken is gebleken dat onze aanwezigheid op de dag dat de ketels worden vervangen door QBTEC wordt gehinderd en de ketels, zodra we arriveren direct in de auto van de monteurs verdwijnen. Ook dreigen de monteurs het werk te staken. Door dit handelen wordt niet alleen de ondernemer onder druk gezet, maar ontneemt QBTEC zowel de vereniging als de ondernemer de mogelijkheid om zelf onderzoek te doen naar de oorzaak van de lekkage. En door het dreigement worden we als vereniging gehinderd de ondernemer in deze kwestie bij te staan.”

Vonnis
Het is nog niet bekend wanneer het vonnis door de rechter wordt uitgesproken. Zodra hij tot een uitspraak is gekomen en het bestuur dit met de advocaten heeft kunnen bespreken, komt de vereniging met verdere mededelingen. Mogelijk wordt er nog dit jaar een extra algemene ledenvergadering bijeengeroepen.