Tegemoetkoming vaste lasten: max 50.000 euro

Veldhoven, 30 juni 2020

Per vandaag (30 juni) heeft het rijk een nieuwe tegemoetkoming voor coronagedupeerden: de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven kunnen over de periode juni tot en met september 2020 een tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro krijgen voor hun doorlopende vaste lasten.

Het TVL-bedrag dat ondernemers maximaal kunnen krijgen, wordt bepaald aan de hand van de doorlopende vaste lasten en de omzetderving door corona in hun bedrijf. Zo moet de omzetderving door corona in de komende maanden minimaal 30 procent zijn. Bovendien moet er sprake zijn van tenminste 4000 euro aan doorlopende vaste lasten.

 

Lees het hele artikel