ProFri schrapt Frituurwereld Event 2020

Veldhoven, 17 augustus 2020

Vakvereniging houdt korte, zakelijke vergadering

Vakvereniging ProFri schrapt dit jaar het Frituurwereld Event. In verband met het oplopende aantal coronabesmettingen neemt ProFri het zekere voor het onzekere: op maandag 28 september komt daarom een beperkte afvaardiging bijeen om formele zaken te behandelen. ProFri vraagt haar leden om met deze gang van zaken in te stemmen.

Eerder moest ProFri al een geplande jaarvergadering schrappen; deze zou gehouden worden in mei jongstleden. De vakvereniging voor frituurspeciaalzaken vindt het nu evenmin verantwoord in het najaar een grote bijeenkomst te houden. ProFri schrapt daarom ook het Frituurwereld Event 2020, maar presenteert later dit jaar wel de tweede editie van de Nationale Smulgids.

Kleine jaarvergadering
Directeur Frans van Rooij licht toe: “Om als vereniging toch aan onze verplichtingen te voldoen, organiseren we dit jaar een zo klein mogelijke jaarvergadering op maandag 28 september. Het bestuur heeft overwogen om de vergadering online via livestreaming te organiseren, maar heeft uiteindelijk gekozen voor een praktischer oplossing. Dat is dus een zo klein mogelijke jaarvergadering die zich beperkt tot de formele jaarlijkse zaken.” De vergadering op maandag 28 september duurt van 10.30 tot 12.00 uur.

Leden krijgen wel stukken
Zoals gebruikelijk ontvangen alle leden uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering alle bij de jaarvergadering behorende documenten. Zoals: de agenda, de notulen van vorig jaar, de financiële verantwoording 2019 en het jaarverslag 2019. Verder gaat het om stukken over bestuurswijzigingen, de begrotingen 2020 en 2021 en de activiteitenagenda. Leden wordt gevraagd via een formulier op de ProFri-website in te stemmen met de activiteiten en aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Ook kunnen leden van ProFri via dit formulier vragen stellen. Deze zullen voor of uiterlijk op 28 september beantwoord worden. De gestelde vragen en de antwoorden van het bestuur worden opgenomen in de notulen van de jaarvergadering.

Smulgids
Zoals vermeld komt er dit najaar geen Frituurwereld Event, maar op initiatief van vakvereniging ProFri komt er wel een nieuwe editie van de Nationale Smulgids. De Mystery Guest bezoekers van het Nederlands Frituurcentrum hebben hun werkzaamheden sinds juni weer opgepakt en zijn de voorbereidingen voor de nieuwe gids in volle gang. Nieuw dit jaar is dat alle ProFri-leden in een apart katern een vermelding krijgen in het boekje, maar ze zijn nu al online te vinden op Smulgids.nl. Frituurspeciaalzaken kunnen vanaf de komende editie ook een positie verwerven als een representatief aantal klanten het bedrijf beloont met een hoge Smulscore of wordt voorgedragen door collega’s en branchedeskundigen. Een Mystery Guest bezoeker komt in deze gevallen, net zoals bij de houders van de keurmerken Goed Gefrituurd en Met Goud Bekroond, nog wel een kijkje nemen in de keuken.

ProFri in 2021
Van Rooij hoopt dat de algemene ledenvergadering en het Frituurwereld Event in 2021 weer op een normale manier doorgang kunnen vinden. Hij zegt: “Voor nu is het allerbelangrijkste dat onze leden gezond blijven en hun bedrijven overeind houden. Daarom kunnen wij ons als vakvereniging niet permitteren onverantwoorde risico’s te nemen.”