TRAINING “GERICHT LEIDINGGEVEN”

Veldhoven, 16 mei 2018

Regelmatig krijgen we de vraag of we een training voor leidinggevenden kunnen organiseren specifiek gericht voor medewerkers in de frituurbranche. Telkens is het lastig om voldoende deelnemers bij elkaar te krijgen. Maar nu lijkt het erop dat het gaat lukken, want we hebben al 6 aanmeldingen en staan er 2 in optie.

Heb je een medewerker of wil je deze cursus zelf volgen, stuur dan een e-mailbericht naar info@frituurcentrum.nl.

 

Trainingsdata: 25 juni, 9 juli en 10 september (terugkomdag)
Locatie: Zwolle (o.v.b.)
Kosten: € 695,00 exclusief 21% btw, inclusief syllabus, certificaat van deelname en verblijfskosten (koffie, thee en lunch)

 

LEDENVOORDEEL:
Leden van ProFri en hun medewerkers krijgen € 95,00 korting

 

DOELSTELLING VAN DE TRAINING

 • Door middel van deze training krijgen de leidinggevenden kennis en vooral vaardigheden aangereikt om hun medewerkers doelgericht aan te sturen, met als beoogd resultaat een betere verstandhouding en een beter team.

DUUR

 • Twee hele dagen en een terugkomdag

OPZET

 • Voorafgaande aan de training ontvangen alle deelnemers een opdracht / vragenlijst ter voorbereiding op de training
 • Tussendoor wordt gewerkt met ‘huiswerkopdrachten’ en worden de deelnemers gevraagd om bewust met hun leerpunten aan de slag te gaan, om zo het getrainde echt eigen te maken en toe te passen in hun bedrijf
 • Na afloop ontvangen alle deelnemers een bewijs van deelname en een persoonlijke brief van de trainer met feedback

TRAININGSDATA

 • Dag 1: Maandag 25 juni (9.00 – 17.00 uur)
 • Dag 2: Maandag 9 juli (9.00 – 17.00 uur)
 • Terugkomdag: Maandag 10 september (9.00 – 13.00 uur)

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN

De medewerker als uitgangspunt

 • Wat wordt van een medewerker verwacht? Wat zijn hun (kern)taken?
 • De medewerker(s) centraal: hoe kan ik “competentie” en “motivatie” inschalen?
 • Welke groei cq ontwikkeling heb ik mijn medewerkers te bieden?

Situationeel leidinggeven

 • Welke vier stijlen van leidinggeven bestaan?
 • Individuele test: welke van deze vier is mijn “natuurlijke” voorkeursstijl?
 • En wat betekent dat voor mijn manier van aansturen op de werkvloer?

In gesprek met een medewerker

 • Welke soorten gesprekken worden gevoerd met medewerkers?
 • Wat is een handige gespreksstructuur om aan te houden?
 • Hoe benut ik de kracht van vraagstellingstechnieken?
 • Wat kan ik doen om heldere instructie / uitleg te geven?
 • Hoe pas ik hierbij de juiste stijl van leidinggeven toe?

Het maken van vervolgafspraken

 • Wat zijn heldere vervolgafspraken?
 • Hoe maak ik hierbij gebruik van het jij-wij-ik principe?