ProFri stelt allergenen-stickers en informatie leaflets beschikbaar

Veldhoven | 28 november 2014

De Europese Unie heeft bepaald dat de voedselallergenen die de meeste overgevoeligheidsreacties veroorzaken voortaan op het etiket vermeld moeten worden. Voor niet-voorverpakte levensmiddelen die worden aangeboden in bijvoorbeeld restaurants en cafetaria’s en ook bij de ambachtelijke slager en bakker, geldt dat vanaf 13 december 2014 de consument in de zaak geïnformeerd moet kunnen worden over deze allergenen en dat de informatie hierover te allen tijde in het bedrijf inzichtelijk gemaakt moet kunnen worden.

Om frituurondernemers bij deze nieuwe regelgeving te helpen stelt ProFri gratis stickers beschikbaar. Door deze op een voor de consument zichtbare plaats te bevestigen voldoe je als ondernemer aan één van de voorwaarden van deze wetgeving. Bedrijven zijn namelijk verplicht hun klanten te informeren waar zij de informatie over voedselallergenen in het bedrijf kunnen vinden. De aanwezige medewerkers moeten vervolgens de consument kunnen informeren over de voedselallergenen in alle producten die worden aangeboden. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door bijvoorbeeld gebruik te maken van een leaflet met informatie over voedselallergenen.

Verder adviseren we frituurondernemers om van alle producten de informatie te verzamelen omtrent de voedselallergenen. Voor de producten die niet zelf gemaakt worden kan bijvoorbeeld met behulp van een smartphone van de verpakking en het etiket een foto gemaakt worden. Ook kan de informatie van alle producten op een Excel-overzicht overgenomen worden of genoteerd worden op het formulier zoals deze van de website van het Nederlands Frituurcentrum gedownload kan worden. We adviseren iedereen ook om de informatie van deze website nog eens goed door te lezen. Geef ook medewerkers de opdracht om de informatie over voedselallergenen tot zich te nemen.

>>> Bestel je leaflets en/of stickers via ProFri <<<