ProFri: Nominatie Parel van het Jaar Awards van start

Veldhoven, 10 september 2020

Vakvereniging ProFri is gestart met de nominatieronde van de award Parel van het Jaar. Ondernemers met frituurspeciaalzaken kunnen medewerkers die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden tot 1 november aanstaande aanmelden via de speciale website Parelvanhetjaar.nl.

Medewerkers die een stapje extra zetten als dat nodig is. Medewerkers die een bedrijf draaiende houden als de ondernemer kampt met persoonlijke tegenslag. Aan medewerkers van frituurspeciaalzaken die het verdienen, reikt vakvereniging ProFri sinds oktober 2013 de Parel van het Jaar Award uit. Er is niet één winnaar; meerdere medewerkers kunnen de award krijgen.

Voordracht
Ondernemers die vinden dat een medewerker de Parel van het Jaar Award moet krijgen, kunnen zelf een voordracht doen via de website Parelvanhetjaar.nl. Maar niet alleen eigenaren van een cafetaria, snackbar of frituur kunnen dit doen. Ook collega’s, zelfs klanten/gasten en leveranciers van frituurbedrijven worden uitgenodigd om excellente medewerkers voor te dragen die naar hun mening wel eens een schouderklopje mogen krijgen.

Bekendmaking
Als de coronasituatie het toelaat, zet ProFri alle winnaars van de Parel van het Jaar Award 2020 in het zonnetje op een feestelijke bijeenkomst op maandag 11 januari 2021 in Amsterdam. Tijdens dit evenement zal ook de nieuwe editie worden gepresenteerd van de Nationale Smulgids, de gids met cafetaria’s, snackbars en frituren die een omweg waard zijn. Normaliter zijn beide evenementen gecombineerd met de ledenvergadering van ProFri, maar die vindt echter dit jaar op maandag 28 september plaats in aangepaste vorm.

Medewerker nomineren voor Parel van het Jaar? Vul uiterlijk 1 november 2020 het nominatieformulier in op www.parelvanhetjaar.nl *) 

 

*) Let op! Zowel bedrijven die lid zijn van ProFri als bedrijven die niet zijn aangesloten bij de vakvereniging, kunnen medewerkers nomineren. Voor ProFri-leden is deelname aan de Parel van het Jaar vanzelfsprekend kosteloos. Niet-leden van ProFri kunnen alleen deelnemen als zij A) zich tegelijk met de nominatieprocedure aanmelden als lid of B) achteraf een bijdrage betalen van 145 euro (hiervoor wordt een factuur gezonden).