Goed Gefrituurd Keurmerk voor bedrijf van voorzitter ProFri

Veldhoven - Nootdorp | 7 juli 2015

Het bedrijf van Hans Hus, Kwalitaria Parade in Nootdorp, is absoluut keurmerkwaardig. Hans Hus is voorzitter van vakvereniging ProFri en koos er voor om eerst samen met zijn zoon Dennis, die de zaak geleidelijk van vader overneemt, de puntjes op de i te zetten alvorens het Goed Gefrituurd Keurmerk aan te vragen. Een aantal verbeterpunten kwamen naar voren bij het doorlopen van de zelfevaluatie, een van de stappen die gezet moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor het keurmerk. Met grote belangstelling werd door de heren Hus uitgekeken naar de resultaten van het Mystery Guest bezoek. Een score van 92% werd gehaald. Met terechte trots ontving de voorzitter dan ook vandaag, uit handen van zijn collega bestuurder Peter van Dinther, het certificaat en het bijbehorende schildje.

Het Goed Gefrituurd Keurmerk is een initiatief van de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri), die bij de oprichting de introductie hiervan al had aangekondigd. Sinds dit voorjaar verschijnt het Goed Gefrituurd Keurmerk aan steeds meer gevels van professioneel friturend Nederland.

Centraal in de doelstellingen en taken van vakvereniging ProFri staat het verbeteren van het imago van professioneel friturend Nederland; dit door het uitdragen van de kernkwaliteiten deskundigheid, vakbekwaamheid, gastvrijheid, productkennis, voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Bij Kwalitaria Parade in Nootdorp komen al deze kwaliteiten samen, op basis waarvan het keurmerk is verstrekt.

Op de website van het Nederlands Frituurcentrum – de organisatie die de opdracht heeft gekregen uitvoering te geven aan dit keurmerk – en op de consumentenwebsite Goedgefrituurd.nl staat geheel transparant alle informatie en het stappenplan hoe Kwalitaria Parade in Nootdorp samen met bijna 50 andere professionele frituurbedrijven inmiddels voor het keurmerk in aanmerking zijn gekomen. Consumenten kunnen via deze website hun mening geven over de bedrijven die door hen bezocht zijn. Deze consumentenreacties tellen mee bij het verkrijgen én behouden van dit keurmerk.