Een van de gevolgen van de WAB met 1 jaar uitgesteld

Veldhoven, 30 april 2020

In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk

Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat alleen voor 2020 deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden.

 

Lees het hele artikel