Professionele frituurders introduceren keurmerk

Veldhoven | 10 februari 2015

Sinds de start van vakvereniging ProFri in 2012 is het introduceren van een keurmerk voor professionele frituurbedrijven een van de belangrijkste speerpunten geweest, maar moest de nieuwe vereniging voorrang geven aan haar positionering. Nu er na 3 jaar een stevige basis staat en de grens van 500 leden in zicht lijkt te komen, gaat de Verenging Professionele Frituurders definitief van start met het ‘Goed Gefrituurd Keurmerk’, waarbij de nadruk vooral komt te liggen op het lekker genieten van friet, kroketten en andere gefrituurde lekkernijen.

Centraal in de doelstellingen en taken van vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum, die de opdracht heeft gekregen om aan het keurmerk uitvoering te geven, staat het verbeteren van het imago van professioneel friturend Nederland; dit door het uitdragen van de kernkwaliteiten deskundigheid, vakbekwaamheid, gastvrijheid, productkennis, voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Met het ‘Goed Gefrituurd Keurmerk’ sluiten de deelnemende bedrijven als het ware een contract met de consument, waarin de genoemde begrippen zijn samengevoegd tot drie pijlers: Vakmanschap, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Deze pijlers vormen de basis voor het keurmerk, waarmee de deelnemende bedrijven de belofte aan de consument willen gaan waarmaken. Het keurmerk staat in principe open voor elk bedrijf, waarvan de ondernemer verklaart met zijn bedrijf te willen uitblinken op de genoemde onderdelen.

Op de website van het Nederlands Frituurcentrum en op de consumentenwebsite Goedgefrituurd.nl, staat geheel transparant alle informatie en het stappenplan hoe bedrijven voor het keurmerk in aanmerking kunnen komen en wat de kosten zijn. Ook consumenten worden gevraagd om via de website hun mening te geven over de bezochte bedrijven.

Bedrijven kunnen zich aanmelden via www.frituurcentrum.nl/keurmerk. Wanneer wordt voldaan aan de eerste voorwaarden dan kun zij binnen 4 tot 6 weken al beschikken over het keurmerk. Consumenten kunnen reageren via Goedgefrituurd.nl/mening.

Logo Goed Gefrituurd Keurmerk


Voor vragen over het Goed Gefrituurd Keurmerk kunt u contact opnemen met Frans van Rooij, initiatiefnemer van vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. Bereikbaar via het telefoonnummer: 040-7200900