Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

Veldhoven, 7 april 2020

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

 

Lees het hele artikel