Frituurbranche: ruim 55.000 medewerkers, 87% in deeltijd

Veldhoven | 6 juni 2017

CBS brengt voor vakvereniging ProFri personeel in kaart

 

De Nederlandse frituurbranche is veel groter dan de laatste tien jaar door onderzoeksbureaus werd getaxeerd. Dit is de conclusie die de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) trekt uit het pas verschenen rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte in opdracht van de vakvereniging. Er zijn niet 4800 professionele frituurbedrijven, maar circa 5650. De gezamenlijke omzet van deze bedrijven is minimaal 1,2 miljard euro. De Nederlandse frituurbranche biedt werk aan zeker 55.000 mensen.

De cijfers over de totaalomzet, recente omzetontwikkelingen en het aantal bedrijven brachten ProFri en CBS al eerder dit voorjaar naar buiten. Nieuw is het gegeven dat de omzet van ProFri-leden (ondanks de crisis) sinds 2010 groeide met bijna 20 procent. De gegevens over het personeelsbestand zijn helemaal nieuw – en vastgesteld op basis van het CBS-onderzoek naar ProFri’s ledenbestand.


Elena van Kampen van het CBS overhandigt het onderzoeksrapport aan Hans Hus, voorzitter vakvereniging ProFri.

 

Personele gegevens

  • Cafetaria’s, snackbars en frituren hebben gemiddeld 10 medewerkers;
  • In de frituurbranche werken circa 55.000 mensen;
  • Ruim 58 procent van de medewerkers is vrouw;
  • 87 procent van de medewerkers heeft een deeltijdbaan;
  • 53 procent van de medewerkers werkt minder dan 12 uur wekelijks;
  • 1 op de 5 medewerkers werkt 30 uur of langer per week;
  • Ruim 63 procent van de medewerkers heeft een vaste arbeidsrelatie;
  • Ruim 61 procent heeft een maandloon onder de 500 euro

Opleidingen

Voor de Vereniging Professionele Frituurders bevat het rapport van het CBS waardevolle informatie. ProFri-voorzitter Hans Hus: “De reguliere mbo-opleidingen sluiten niet goed aan op onze wensen. Het CBS-onderzoek laat ons zien waarom. Opleiden via het mbo past niet bij de aard van het dienstverband van het overgrote deel van onze medewerkers.” Samen met het Fastservice Opleidingscentrum werkt ProFri aan nieuwe leertrajecten op mbo-niveau. Deze worden vanaf september aangeboden.

Hans Hus: “We hebben via het Nederlands Frituurcentrum een digitaal leer- en ontwikkelplatform ontwikkeld. De eerste e-learningmodules worden inmiddels aangeboden. Medewerkers – en ook ondernemers trouwens – kunnen in hun eigen tempo en op het moment dat het hen schikt trainingen en opleidingen volgen.” Kennis en vakmanschap en het verbeteren ervan draagt ProFri hoog in het vaandel. Voorzitter Hus motiveert: “We vinden dit belangrijk, want de wetgever en de consumenten stellen steeds hogere eisen aan onze branche – en dus ook aan die hele grote groep parttime medewerkers.”

Het complete onderzoek is op te vragen bij de Vereniging Professionele Frituurders en is ook te vinden op de website van het CBS.